top of page
polski
English
polski
równoleżnik geodezyjny
English
geodetic parallel
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości szerokości geodezyjnej B = const.

bottom of page