top of page
polski
English
polski
rozmieszczenie ludności (demografia)
English
population distribution (demography)
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, geograficzne rozmieszczenie ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności, pogrupowanej według siatki georeferencyjnej regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

bottom of page