top of page
polski
English
polski
skorowidz nazw
English
gazetteer
wykaz nazw obiektów geograficznych, np. ulic lub miejscowości, zawierający informacje o położeniu tych obiektów.

bottom of page