top of page
polski
English
polski
stereoskop
English
stereoscope
przyrząd służący do stereoskopowej obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

bottom of page