w INSPIRE, jednowymiarowy system odniesień przestrzennych umożliwiający określanie położenia punktu na odcinku liniowego obiektu przestrzennego, za pomocą odległości tego punktu wzdłuż odcinka liczonej od pewnego punktu na tym odcinku przyjętego za początkowy. Przykładem są odniesienia wzdłuż linii centralnej rzeki od punktu przecięcia tej linii z linią centralną mostu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com