top of page
polski
English
polski
system teleinformatyczny
English
information and communication system
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z roku 2002, zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

bottom of page