top of page
polski
English
polski
tachimetria
English
tachymetry
metoda pomiarów terenowych z zastosowaniem tachimetrów, obecnie elektronicznych (patrz: tachimetr elektroniczny).

bottom of page