top of page
polski
English
polski
telefonia satelitarna
English
satellite telephony
system realizacji połączeń telefonicznych korzystający z łączności satelitarnej i tym samym niezależny od stanu naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

bottom of page