top of page
polski
English
polski
temat danych przestrzennych
English
spatial data theme
według ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, określona tematyka danych przestrzennych oraz przyporządkowane jej zbiory danych.

bottom of page