top of page
polski
English
polski
usuwanie linii zasłoniętych
English
hidden line removal
w renderingu (patrz: rendering) modelu szkieletowego (patrz: model szkieletowy) usuwanie tych linii, które są zasłonięte przez powierzchnie znajdujące się bliżej punktu widzenia.

bottom of page