top of page
polski
English
polski
WAP
English
WAP - Wireless Application Protocol
standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.

bottom of page