top of page
polski
English
polski
współrzędna północna
English
northing
w odwzorowaniu kartograficznym, współrzędna wzdłuż osi skierowanej na północ.

bottom of page