top of page
polski
English
polski
wypełnianie wielokąta
English
polygon fill
pokrycie obszaru wielokąta wzorem graficznym wyróżniającym ten wielokąt od otoczenia.

bottom of page