top of page
polski
English
polski
zachowanie
English
behavior
w UML, opis dynamicznych właściwości różnych elementów modelu, przede wszystkim sposób działania obiektów.

bottom of page