top of page
polski
English
polski
zbieżność południków
English
convergence of meridians
kąt zawarty między osią X układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem południka geodezyjnego w danym punkcie.

bottom of page