polski
English
polski
ŁAMANA
English
POLYLINE
linia utworzona przez skończoną liczbę uporządkowanych i kolejno połączonych odcinków linii prostych lub krzywych.