linia utworzona przez skończoną liczbę uporządkowanych i kolejno połączonych odcinków linii prostych lub krzywych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com