polski
English
polski
ŁAMANA OTWARTA
English
OPEN POLYLINE
łamana, której punkt początkowy nie jest jej punktem końcowym.