top of page
polski
English
polski
ŁAMANA ZWYCZAJNA
English
SIMPLE POLYLINE
łamana składająca się z odcinków linii prostych, które nie przecinają się i są zawarte w jednej płaszczyźnie.

bottom of page