top of page
polski
English
polski
ŁAMANA ZAMKNIĘTA
English
CLOSED POLYLINE
łamana, której punkt początkowy jest jej punktem końcowym.

bottom of page