w statystyce, suma wartości zaobserwowanych w próbce podzielona przez liczbę obserwacji, jest estymatorem nieobciążonym wartości oczekiwanej w populacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com