środki techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość. Czynność ta ma miejsce przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com