jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych adresowych zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu pocztowego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com