pojęcie z zakresu języka UML – rodzaj akcji (patrz: akcja), w której obiekt (patrz: obiekt) wysyłający komunikat czeka na jej zakończenie i na przekazanie odpowiedzi od obiektu realizującego akcję o jej wykonaniu lub na przekazanie jej wyniku.

Porównaj: akcja asynchroniczna (patrz: akcja asynchroniczna)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com