polski
English
polski
ALFANUMERYCZNY
English
ALPHANUMERICAL
przedstawiony za pośrednictwem liter, cyfr i innych znaków stosowanego zbioru znaków, czyli alfabetu.