zbiór operacji na warstwach rastrowych mapy utworzonych na podstawie tego samego rastra (patrz: raster). Termin ten, wiążący się z nakładaniem warstw (patrz: nakładanie warstw), został wprowadzony przez C. D. Tomlina.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com