zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com