stereogram (patrz: stereogram) utworzony przez dwa obrazy w dwóch uzupełniających się barwach, np. jeden obraz może być czerwony, a drugi zielony.

Obrazy te, oglądane przez okulary z filtrem czerwonym dla jednego oka i zielonym dla drugiego, dają efekt stereoskopowy (patrz: efekt stereoskopowy).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com