polski
English
polski
ANALIZA FUNKCJONALNA
English
FUNCTIONAL ANALYSIS
systematyczny opis i analiza funkcji realizowanych w systemie istniejącym lub projektowanym.