analiza systemu informacyjnego istniejącego lub projektowanego mająca na celu określenie wymagań dotyczących danych i informacji oraz procesów ich przetwarzania, przy uwzględnieniu relacji między nimi oraz powiązań z innymi systemami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com