analiza wymagań (patrz: wymaganie) przedstawionych przez użytkownika mająca na celu zdefiniowanie systemu informacyjnego stanowiącego przedmiot zainteresowania.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com