polski
English
polski
APLIKACJA
English
APPLICATION
według normy ISO 19101, operowanie danymi oraz przetwarzanie ich zgodnie z wymaganiami użytkownika.