urządzenie służące do pozyskiwania i przetwarzania danych na podstawie obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

Zależnie od sposobu tworzenia fotogrametrycznego modelu przestrzennego rozróżnia się:
a) autografy analogowe o konstrukcji mechanicznej, optycznej lub mechaniczno-optycznej,
b) autografy analityczne, które zawierają komputer odtwarzający model analitycznie w czasie rzeczywistym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com