kąt między dwiema płaszczyznami przecinającymi się wzdłuż normalnej do elipsoidy odniesienia w punkcie obserwacji, z których jedna, stanowiąca płaszczyznę południka geodezyjnego, przechodzi przez biegun północny tej elipsoidy, a druga wyznaczona jest przez punkt celu.

W definicji tej występuje normalna do elipsoidy odniesienia, która tworzy z linią pionu w danym punkcie niewielki kąt zwany odchyleniem pionu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com