top of page
polski
English
polski
AZYMUT MAGNETYCZNY
English
MAGNETIC AZIMUTH
kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między kierunkiem północy magnetycznej a kierunkiem punktu celu.

bottom of page