polski
English
polski
BŁĄD GRUBY
English
BLUNDER
omyłka, np. w odczycie dokonanym przez obserwatora lub w identyfikacji obiektu, która może być wykryta i usunięta jeśli jest dostatecznie duża.