polski
English
polski
BŁĄD PRZYPADKOWY
English
RANDOM ERROR
składnik błędu zmieniający się w sposób losowy, niemożliwy do przewidzenia.