składnik błędu zmieniający się w sposób losowy, niemożliwy do przewidzenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com