składnik błędu, który nie zmienia się w sposób losowy, może być przewidziany i oszacowany.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com