infrastruktura komputerowa danej organizacji, która służy realizacji jej głównych procesów biznesowych, ale nie posiada interfejsów do kontaktu z klientami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com