ciąg na ogół 8 bitów traktowany jako całość i stosowany do zapisu znaku.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com