relacyjna baza danych (patrz: relacyjna baza danych)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com