odcinek łączący środki rzutów dwóch zdjęć fotogrametrycznych tworzących stereogram (patrz: stereogram).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com