Zbiór informacji o dużej objętości, zmienności i różnorodności, którego przetwarzanie i analizowanie wymaga odpowiednio dobranych metod i technologii umożliwiających zdobywanie informacji dla odkrywanie nowych zjawisk i optymalizacji decyzji. Przykładem zbiorów tego rodzaju są teledetekcyjne zobrazowania satelitarne.

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com