polski
English
polski
CACHE
English
CACHE
buforowa pamięć podręczna skracająca czas dostępu do często używanych danych.