pamięć na płycie kompaktowej o pojemności wynoszącej zazwyczaj 630 MB, przeznaczona tylko do odczytu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com