punkt wewnątrz wielokąta reprezentującego pewien obiekt; punktowi temu przyporządkowuje się pewne informacje o obiekcie, a jego położenie wewnątrz wielokąta może być określone, np. jako środek ciężkości, lub wybrane przez użytkownika.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com