zbiór procedur z zakresu geometrii analitycznej dostosowanych do obliczeń współrzędnych w miernictwie, często występujący jako moduł w systemie informacji przestrzennej. Nazwa jest akronimem pochodzącym od coordinate geometry.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com