top of page
polski
English
polski
CYFROWE MODELOWANIE BRYŁY
English
DIGITAL SOLID MODELING
tworzenie trójwymiarowego cyfrowego (numerycznego) modelu obiektu w celu przedstawienia jego położenia, kształtu i struktury.

bottom of page