dane (patrz: dane), dotyczące obiektów geograficznych (patrz: obiekt geograficzny).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com