dane przestrzenne (patrz: dane przestrzenne) dotyczące obiektów przestrzennych (patrz: obiekt przestrzenny) powiązanych z powierzchnią Ziemi.
Czerwiec 2009

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com