polski
English
polski
DANE GEOPRZESTRZENNE
English
GEOSPATIAL DATA
dane przestrzenne (patrz: dane przestrzenne) dotyczące obiektów przestrzennych (patrz: obiekt przestrzenny) powiązanych z powierzchnią Ziemi.
Czerwiec 2009