w obiektowości – redukowanie złożoności poprzez podział układu złożonego na elementy, które mogą być w rozpatrywanym aspekcie traktowane jako niezależne od siebie.
Celem tego jest analiza elementów składowych niezależnie od całego systemu i od pozostałych jego części składowych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com